Girls Badminton - Grade 7 & 8

Head Coach (Blue): Chia-Chi Huang

Head Coach (Gold): Dawn Loo